Ферми изложители

1. Земеделски институт – Стара Загора

Земеделски институт – гр.Стара Загора .Началото е през 1898 г. когато е открито депо за разплодни животни. През 1942г е обявен за първия Институт по животновъдство в страната. Смело можем да се каже, че в него е поставено началото на животновъдната наука в България. Земеделски институт е обособен като резерват за съхранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за ефективно генетично структуриране на популациите.
В Института се съхраняват стада от породите говеда – Българско кафяво, Българско черношарено и Симентал, както и от породите овце – Ил дьо франс, Шароле, Тракийска тънкорунна и Местна старозагорска.Основната дейност на Института е съхраняване на генофонда на породи говеда, овце и птици.
По време на Първото изложение ФЕРМЕР ЕКСПО Раковски 2017г ЗИ ще предложи на вашето внимание групи овце от породите: Ил дьо Франс, Мутон Шароле, СПБМ и Тънкорунна. Говеда от породите Българско кафяво говедо и Българско черношарено говедо.

2. НИКОЛА КУЛЕВ – с. Васил Левски

Фермата на г-н Кулев ще се представи с няколко групи животни:
Овце: Каракачанска порода
Биволи: две групи-малакини и биволица с малаче
Говеда: Сиво говедо

3. Овцеферма ЕТ „Аваси“ – с. Белоградец, обл. Варна.

Отглеждане и селекция на чистопородни стада овце от породите Аваси и Асаф. Група овце от породата Аваси.

4. Фирма Асеница.

Фирмата е насочила своите усилия към производството на качествено мляко. Ще се представи с група говеда от породата Холщайн.

5. ЗП Тодор Ванев.

Собственик на ферма за говеда с преработка на мляко и дистрибуция на млечни продукти. Ще изложи две групи говеда от породите: Джерсей и Ред Холщайн.

6. ЗП Александър Петров от Харманли.

Ферма за развъждане на месодайни говеда порода Абърдийн Ангус и кръстоски Отглежда над 400бр. говеда при пасищно угояване.
Ще изложи две групи мъжки телета, кръстоски с червен и черен Абърдийн Ангус. Цели да покаже резултата от кръстосването при отглеждане при пасищни условия.